Polsko Niemieckie Koło Gospodarki

DWK: Polsko-niemieckie Koło Gospodarki

Zdjęcia wnętrz siedziby organizacji zrzeszającej polskich i niemieckich przedsiębiorców.

Inline
Inline