Eco-Cars

Fotografie floty wykonane na potrzeby promocji firmy Eco-Cars zajmującej się odbiorem odpadów trudnych oraz utylizacją pojazdów.

www.eco-cars.pl